Milé žiačky a milí žiaci,

krásna krajina, v ktorej žijeme, sa volá Slovenská republika. Je súčasťou svetadiela s názvom Európa.
V Európe žijú ľudia, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Obývajú európske krajiny. Sú to ľudia ako my. Započúvajte sa do ich piesní.
Zatancujte si s nimi. Ochutnajte ich tradičné jedlá. Spoznajte prírodu i historické pamiatky. Objavte, v čom sú ich krajiny výnimočné.
Zoznámte sa s panovníkmi, umelcami, športovcami i vynálezcami.
Chcete vedieť ešte viac?
Všímajte si nielen učebný text, ale aj zadania v ňom. Naučíte sa tak pracovať s dôležitými informačnými zdrojmi.
Súčasťou učebnice sú aj interaktívne mapy a testy. Môžete si v nich overiť získané vedomosti.
Prajem Vám veľa radosti z poznávania európskych krajín na hodinách geografie.
Vitajte v Európe!

                             Autorka učebnice

 

Vysvetlivky: